สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับวัคซีนรอบวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ทำการลงทะเบียนและสั่งซื้อ
คลิก > https://bit.ly/3poFRXh

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับวัคซีนรอบวันที่ 4 ม.ค. 2565 ทำการลงทะเบียนและสั่งซื้อ
คลิก > https://bit.ly/3FszSWX

*มีจำนวนจำกัด
*ระบบจะทำการปิดหากมีผู้สั่งซื้อครบตามจำนวนแล้ว

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

  • Readers Rating
  • Rated 2.8 stars
    2.8 / 5 (2 )
  • Your Rating