ผู้ที่เข้ารับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 กับโรงพยาบาลเวชธานี จะยังคงรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลเวชธานีตามเดิม โดยทางโรงพยาบาลจะส่ง SMS ยืนยันวันและเวลาที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับท่านล่วงหน้า 1-2 วันทำการ หรือท่านสามารถเช็กวันและเวลาในการนัดหมายผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม

สำหรับผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 จากศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ และมีความจำนงต้องการเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลเวชธานี ทางโรงพยาบาลขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถรับจองวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อมาฉีดที่โรงพยาบาลได้ เนื่องจากวัคซีนไม่ได้ถูกจัดสรรให้กับทางโรงพยาบาล

ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพ หรือมีภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัด ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากศูนย์กลางบางซื่อ สามารถรับวัคซีนใกล้บ้าน (ต่างจังหวัด)  ได้โดยนำบัตรนัดของศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อไปแสดงความจำนงที่รพ.รัฐใกล้บ้าน เพื่อลดเดินการทาง ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่าย

ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ยังคงสามารถมารับการฉีดเข็ม 2 ได้ตามวันนัดเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ

ข้อมูลจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/183675461657982/posts/6677211398970990/

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating