บทความสุขภาพ

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อสัมผัสสารเคมี

Share:

อันตรายจากสารเคมีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะสารเคมีอยู่รอบตัวทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ทำงาน หรือที่สาธารณะ เพราะฉะนั้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือเหตุที่ทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีขึ้น เราจึงควรทราบวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้แก่

ผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ผิวหนัง

  • ให้ล้างผิวหนังบริเวณที่ถูกสารเคมี โดยใช้น้ำสะอาดล้างออกให้มากที่สุด เพื่อให้สารเคมีที่สัมผัสเจือจาง  และถ้าสารเคมีเป็นกรดให้รีบถอดเสื้อออกทันที

ผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ตา

  • ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้น้ำไหลผ่านตา อย่างน้อย 15 นาที และรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

ผู้ที่ได้อันตรายรับสารเคมีผ่านการสูดดม

  • ให้รีบย้ายจากพื้นที่ที่รับสารให้เร็วที่สุด เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ และประเมินการหายใจ และการเต้นของหัวใจ ถ้าหัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก ให้รีบ CPR
  • Readers Rating
  • Rated 3.9 stars
    3.9 / 5 (8 )
  • Your Rating

บทความที่เกี่ยวข้อง