ขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

 1. บริษัท ที่ได้รับอนุมัติวัคซีนแล้วชำระเงินที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อนตามจำนวน ที่ได้รับจัดสรรวัคซีน
 2. ติดต่อ รพ. เวชธานี สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบริษัท โดยแจ้ง ชื่อ บริษัท, เบอร์โทร, Email (สำหรับส่งใบเสนอราคา) 
 3. ยืนยันใบเสนอราคา พร้อมโอนเงินค่าบริการฉีดวัคซีน และใบ ภพ. 20 หรือหนังสือรับรองบริษัท เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน (สามารถนำไปหัก ณ ที่จ่ายได้)
 4. บริษัท และ โรงพยาบาล กดลงนามร่วมกัน
 5. ติดต่อ รพ. เวชธานี เพื่อเลือกวันส่งยาและวันนัดฉีดในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 6. รพ. เวชธานี กดยืนยันวันนัดฉีดในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 7. บริษัท ใส่ข้อมูลรายชื่อผู้ที่จะฉีดวัคซีนในระบบวัคซีนในระบบของจุฬาภรณ์
 8. บริษัทติดต่อรพ.เวชธานี เพื่อนัดฉีดวัคซีนในระบบ
 9. เข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟามที่ รพ. เวชธานี

สิ่งที่จำเป็นต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • Passport ตัวจริง
 • บัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตัวจริง
 • ปากกาส่วนตัว (เพื่อลดการสัมผัส)

สถานที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม : โรงพยาบาลเวชธานี อาคาร SD

ข้อมูลเพิ่มเติมของระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คลิก https://timeline.line.me/post/1162433067101017748

สนใจติดต่อสอบถามโทร

วิณัฏฐา แสวานี : 084-3615636
วิศัลย์ศยา วงศ์สวรรค์ : 084-3615635
จนิษฐ์ฌาภา มากอยู่   : 084-3615633
สุภาพร ไชยศรี : 061-0095065

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • Your Rating