ประกาศ

โรงพยาบาลเวชธานีขอแจ้งผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนในระบบ “หมอพร้อม” กับ “โรงพยาบาลเวชธานี” ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการส่ง SMS เพื่อยืนยันวันและเวลานัดหมายใหม่ในการเข้ารับวัคซีนให้กับท่าน ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมเรียบร้อยแล้ว

หากท่านใดที่ลงทะเบียนไว้ในช่วงวันเวลาดังกล่าว และยังไม่ได้รับ SMS สามารถติดต่อสอบถามวันเวลาเข้ารับวัคซีนได้ที่ 02-734-0000

ในส่วนของวันที่ 17-18 มิถุนายน ยังอยู่ระหว่างการจัดสรรวันเวลานัดหมายใหม่ให้กับท่าน หากจัดสรรเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลจะส่ง SMS ยืนยันให้กับท่านอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center หมอพร้อม 02-792-2333

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating