โรงพยาบาลเวชธานีขอประกาศให้ผู้ที่เข้ารับวัคซีน COVID-19 กับทางโรงพยาบาล  ตั้งแต่วันที่ 28,29,30 มิถุนายน 2564  ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนนัดรับวัคซีนในวันดังกล่าวให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการส่ง SMS เพื่อยืนยันวันและเวลานัดหมายใหม่ในการเข้ารับวัคซีนให้กับท่าน ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมเรียบร้อยแล้ว

หากท่านใดที่ลงทะเบียนไว้ในช่วงวันเวลาดังกล่าว และยังไม่ได้รับ SMS สามารถติดต่อสอบถามวันเวลาเข้ารับวัคซีนได้ที่ 02-734-0000

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating