เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบกระจายวัคซีนของภาครัฐ ทำให้โรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนและตามเวลานัดหมายในระบบหมอพร้อม

จึงขอแจ้งให้ทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลเวชธานี ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 เลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน

หากทางโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนแล้ว จะรีบประกาศแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งผ่านทาง SMS

Website : www.vejthani.com
Facebook : โรงพยาบาลเวชธานี-Vejthani hospital
Line : @vejthani

ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถในการกระจายวัคซีนให้กับทุกท่านอย่างเร็วที่สุด

จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (2 )
  • Your Rating