ประกาศ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลเวชธานีขอประกาศให้ผู้ที่เข้ารับวัคซีน COVID-19 กับทางโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 ทราบว่า ขณะนี้มีการเลื่อนนัดรับวัคซีน COVID-19 เข็ม 2 ห่างจากเข็มแรก 12 สัปดาห์ จากเดิม 16 สัปดาห์

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาปรับเลื่อนการรับวัคซีนเข็ม 2 เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางโรงพยาบาลเวชธานีได้ดำเนินการปรับวันและเวลาในการรับวัคซีนใหม่ให้ท่านแล้วในระบบหมอพร้อม

**ผู้เข้ารับบริการ สามารถตรวจสอบวันและเวลาในการนัดหมายใหม่ผ่านระบบหมอพร้อม**

หากท่านใดที่ตรวจสอบในระบบหมอพร้อมแล้วยังเป็นวันและเวลาเดิม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center หมอพร้อม 02-792-2333

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating