เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ทางโรงพยาบาลเวชธานีขอแจ้งให้ทราบว่า ศูนย์กระดูกสันหลัง , ศูนย์กระดูกและข้อ , ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม จะย้ายให้บริการที่อาคาร KING OF BONES ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  • Readers Rating
  • Rated 4.4 stars
    4.4 / 5 (5 )
  • Your Rating