1. หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเข้ารับวัคซีน เนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำนวนจำกัด
 2. ทางโรงพยาบาลได้จัดพื้นที่จอดรถสำหรับผู้เข้ารับวัคซีน COVID-19 ณ อาคารจอดรถ B และ ลานจอดรถด้านข้างตึก King of Bones
 3. ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเวชธานี จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ
 4. โรงพยาบาลเวชธานีได้แบ่งรอบการเข้ารับวัคซีนตามวันเวลาที่ท่านลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม
 5. จุดลงทะเบียนจะเปิดก่อนรอบเวลานัดหมาย 15 นาทีและจะปิดรับลงทะเบียนในแต่ละรอบหลังเวลานัดหมาย 15 นาที จึงขอให้ผู้ที่เข้ารับวัคซีนตรวจเช็คข้อมูล วัน เวลา ในระบบหมอพร้อมก่อนเดินทางมารับวัคซีน
 6. เพื่อเป็นการจำกัดจำนวนคนในพื้นที่รับวัคซีน ทางโรงพยาบาลอนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้าไปกับผู้สูงอายุที่เข้ารับวัคซีน 1 ท่านเท่านั้น
 7. อาคารฉีดวัคซีน ได้แยกส่วนจากพื้นที่ให้บริการการปกติของโรงพยาบาล ดังนั้นหากต้องการส่งผู้สูงอายุสามารถส่งได้ที่บริเวณด้านหน้าตึกรับวัคซีน (ตามแผนที่) แต่ไม่อนุญาตให้จอดรถในบริเวณอาคารรับวัคซีน
 • Readers Rating
 • Rated 3.7 stars
  3.7 / 5 (36 )
 • Your Rating