1. รอลงทะเบียนตามรอบเวลาที่กำหนด 
  2. เมื่อถึงรอบเวลายื่นบัตรประชาชน ที่จุดลงทะเบียน ที่อาคารSD ชั้น1
  3. จุดคัดกรอง ซักประวัติ, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดัน พร้อมเซ็นใบยินยอมรับวัคซีน
  4. ฉีดวัคซีน COVID-19
  5. นั่งสังเกตอาการ 30 นาที หลังจากนั้นวัดความดันอีกครั้ง
  6. รับบัตรนัดสำหรับวัคซีนเข็มที่ 2
  • Readers Rating
  • Rated 3.9 stars
    3.9 / 5 (25 )
  • Your Rating