บทความสุขภาพ

ใส่หน้ากากผิดวิธี อาจเป็นเหยื่อของ COVID-19

Share:

เพราะการใส่หน้ากากอนามัยควรใส่ให้ครอบทั้งปาก และจมูก รวมถึงกดสันที่แข็งให้แนบกับใบหน้า เพื่อให้อากาศทั้งหมดผ่านตัวกรอง ซึ่งจะช่วยกรองเชื้อโรคก่อนหายใจเข้าไป เพราะถ้าใส่ไม่ครอบทั้งสองส่วน อาจเป็นช่องทางที่สามารถทำให้ติดเชื้อได้ แม้ว่าจะใส่หน้ากากตลอดทั้งวันก็ตาม

นอกจากนี้ การสัมผัสเยื่อบุบริเวณใบหน้า ไม่ว่าจะเป็น ตา ,จมูก ,ปาก แม้ว่าจะใส่หน้ากากถูกวิธี ก็เสี่ยงติดเชื้อได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราไปสัมผัสลูกบิดประตู พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส ไอ จาม รดใส่ไว้ที่พื้นผิวนั้น ๆ แล้วนำมือมาขยี้ดวงตา

“เชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุตาและสามารถติดเชื้อได้”

ซึ่งไม่ใช่แค่ไวรัส COVID-19 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาการป่วยจากไข้หวัดใหญ่หรือไวรัสอื่น ๆ ที่ระบาดผ่านทางเดินหายใจก็สามารถติดเชื้อผ่านทางเยื่อบุเหล่านี้ได้เช่นกัน

หากสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรค หรือแม้กระทั่งการที่เราใช้มือถอดหน้ากากอนามัยที่มีละอองของเชื้อโรคอยู่ผิวนอกของหน้ากาก อาจทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนมาที่มือ หากไม่ล้างมือให้สะอาดก็สามารถนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ควรสัมผัสหน้ากากที่อาจเปื้อนเชื้อโรค และควรใช้แค่วันเดียวแล้วทิ้ง

มาตราการป้องกัน COVID-19 โรงพยาบาลเวชธานี
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340000 ต่อ 2200, 2204

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating