โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ -ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยนอกที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลเวชธานี เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่ แฟ้ม ผู้ป่วยนอกปี พ.ศ. 2558 และแฟ้มผู้ป่วยใน พ.ศ 2553

หากท่านต้องการเก็บแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ โปรดติดต่อโรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2092-2094 แผนกเวชระเบียนภายใน วันที่ 30 มีนาคม 2564 หลังพ้นกำหนดนี้แล้ว แฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ เหล่านี้จะถูกทำลายทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating