จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19ด้วยความห่วงใย โรงพยาบาลเวชธานี ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการทุกท่าน

“งดเยี่ยมผู้ป่วย” (ญาติเฝ้าได้ 1 ท่าน)

หากประสงค์เยี่ยมผู้ป่วย แนะนำให้ใช้การโทรศัพท์หรือ VDO Call แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งทางโรงพยาบาลจะประกาศให้ทราบต่อไป

  • Readers Rating
  • Rated 4 stars
    4 / 5 (6 )
  • Your Rating