Social Distancing หรือ ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ การสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการทำงานอยู่ที่บ้าน

ทั้งนี้การทำ Social Distancing จะช่วยลดอัตรการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนได้อย่างดีอีกด้วย

#ถึงตัวห่างไกลแต่ใจไม่ห่างกัน

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (3 )
  • Your Rating