กรุณาใส่หน้ากากอนามัย ขณะอยู่ในที่สาธารณะ

  • ป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อโรคให้ผู้อื่น
  • ป้องกันฝุ่นละออง มลภาวะทางอากาศ
  • ป้องกันการติดเชื้อที่มา จากผู้อื่น
  • ช่วยลดความเสี่ยง การเป็นโรคระบบทางเดินทางหายใจ
  • Readers Rating
  • Rated 2.6 stars
    2.6 / 5 (9 )
  • Your Rating