โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยโดยมีนพ.เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ผ่าตัดข้อเข่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด คืนชีวิตที่สมบูรณ์ และ นพ. ณัฐชดล กิตติวรารัตน์ อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  มะเร็งรักษาได้ถ้าคุณลุกขึ้นสู้  ซึ่งได้รับการรับตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน ทำให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้สุขภาพ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้า

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating