แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวชธานี เป็นวิทยากรอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

แพทย์หญิงนฎาประไพ ถาวรสิน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์การบินจากกองทัพอากาศและผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนการช่วยชีวิตขั้นสูงจากสมาคมช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย และนายแพทย์อังกฤช พิชญังกูร แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งผ่านการอบรมแพทย์เวชศาสตร์การบินจากสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและเวชศาสตร์ลำเลียงทางอากาศ Miyazaki Hospital University เป็นวิทยากรอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงหากพบคนหมดสติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยได้

โดยการอบรมในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2563 ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating