สัมนาหัวข้อ “พัฒนาการลูกน้อย แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal” วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหม่สายหยุด ชั้น 8 อาคาร 2 โรงพยาบาลเวชธานี เวลา 08.30 – 12.30 น.

สัมมนา : โดย พญ.สินดี. จำเริญนุสิต กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลเวชธานี

WORK SHOP : สอนทำอาหารสำหรับเด็ก จากเพจ : ใครไม่ได. เจไดเองครับ

นิทานเสริมพัฒนาการ “ วันอาบน้ำครั้งใหญ่ “ โดย ครูน้ำ ซาระที คุณครูสอนศิลปะเด็กและนักเล่านิทาน โรงเรียนวรรณวิทย์

สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1  โรงพยาบาลเวชธานี 
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 3310, 3312, 3319

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating