ผู้ป่วยเข้ารับการรักษามะเร็งปอด ระยะที่4  ซึ่งลามไปหลายส่วนของร่างกาย รวมทั้งสมองจนเป็นผลทำให้สูญเสียการมองเห็น ตาบอดสนิทในระยะหนึ่ง ปัจจุบันผู้ป่วยมองเห็นเป็นปกติ และใช้ชีวิตค่อนข้างมีคุณภาพ

รักษาโดย นพ.ณัฐชดล กิตติวรารัตน์ อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 4500, 4501

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating