บทความสุขภาพ

จุดจ้ำเลือด จากโรคไขกระดูกบกพร่อง

Share:

เกล็ดเลือดที่ถูกสร้างจากไขกระดูก มีหน้าที่ช่วยให้เลือดหยุด หากไขกระดูกบกพร่อง ทำให้ไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดได้เพียงพอ จึงทำให้คนไข้มีจุดจ้ำเลือดตามตัว

ภาวะไขกระดูกบกพร่อง หรือเรียกว่า (Bone marrow failure) สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ บางโรคเป็นตั้งแต่กำเนิด บางโรคเป็นโรคที่มีมาแต่กำเนิดแต่สามารถแสดงอาการในช่วงวัยรุ่นได้ บางโรคเกิดในผู้ใหญ่ และบางโรคมักเกิดใน #ผู้สูงอายุ

โรคที่สามารถพบได้เช่น

  • โรคไขกระดูกฝ่อ (Aplastic anemia)
  • โรคPNH
  • โรคMDS
  • โรค Fanconi
  • โรค Dyskeratosis congenita

โดยทั่วไป ให้การวินิจฉัยโดยการเจาะตรวจไขกระดูก และการตรวจโครโมโซม

การรักษาขึ้นกับโรคและความรุนแรง มีตั้งแต่การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ การให้ยา ไปจนถึงการรักษาโดยการปลูกถ่ายต้นกำเนิดเซลล์ หรือเสต็มเซลล์เม็ดเลือด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340000 ต่อ 2200 , 2204

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating