บทความสุขภาพ

4 ขั้นตอน “ใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร”

Share:

โรคอ้วน ถือว่าปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และอีกมากมาย ส่งผลให้ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตว่า 2.8 ล้านคน ซึ่งคนอ้วนจำเป็นจะต้องลดน้ำหนักลงเพื่อไม่ให้เกิดโรคภัยกับตัวเอง

 ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้มีการรักษาโรคอ้วน โดยไม่ต้องผ่าตัดให้เจ็บตัวด้วยการใส่บอลลูน ด้วยการส่องกล้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

ขั้นการใส่บอลลูน ด้วยการส่องกล้อง

  1. ใส่บอลลูนด้วยการส่องกล้องในกระเพาะอาหาร
  2. ใส่น้ำผสมกับสารสีฟ้า (เมธิลีนบลู) เข้าไปในบอลลูน 400-500 ซีซี
  3. บอลลูนสามารถปรับขนาดเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการในภายหลัง
  4. บอลลูนช่วยทำให้รู้สึกอิ่ม และช่วยลดน้ำหนัก 20 กิโลกรับ / 1 ปี โดยหากพอใจในน้ำหนักแล้วสามารถนำออกก่อน 1 ปีได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
🏥 ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
📞 โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2960

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (2 )
  • Your Rating