แม้ว่าหลายคนจะหากิจกรรมทำในช่วงหยุดงานหรือกักตัว อย่างเช่นการออกกำลังกาย แต่กีฬาบางชนิดก็อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสได้

โดยเฉพาะกีฬาที่ใช้ความเร็วอย่างการวิ่งและปั่นจักรยาน เนื่องจากการกำหนดการเว้นระยะห่าง Social Distancing ที่ 1-2 เมตร จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่ออยู่ในอาคารหรือนอกอาคารที่มีกระแสลมต่ำหรือไม่มีลมเลย แต่การเล่นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็วจะทำให้ละอองฝอยจากการไอจามแพร่กระจายได้มากและไกลขึ้น ขณะเดียวกันคนที่เหนื่อยหอบจากการออกกกำลังกายจะพ่นละอองฝอยหรืออนุภาคน้ำลายปนออกมากับการหายใจด้วย

  • วิ่ง : ระหว่างการวิ่งหากมีการไอหรือจามจะทำให้ละอองฝอยกระจายได้กว้างและไกล รวมทั้งฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้นานยิ่งขึ้น ควรวิ่งห่างจากคนข้างหน้าอย่างน้อย 4-5 เมตร
  • ปั่นจักรยาน : หากมีการไอหรือจามจะทำให้ละอองฝอยกระจายได้กว้างและไกล รวมทั้งฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้นานมากกว่าการวิ่ง ดังนั้นควรปั่นจักรยานเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 10-20 เมตร

คำแนะนำเพิ่มเติม : ควรวิ่งหรือปั่นจักรยานตามในแนวเฉียงเพื่อลดความเสี่ยงในการรับละอองฝอยจากคนข้างหน้า เพราะการวิ่งหรือปั่นจักรยานไล่ตามคนข้างหน้า โดยมีระยะห่างเพียง 1-2 เมตร ละอองฝอยจากคนข้างหน้าจะปะทะเราเต็ม ๆ ด้วยลมดูด หรือ Slipstream ละอองเหล่านี้สามารถเข้าสู่ปอดหรืออาจเกาะติดตามผิวหนังและเสื้อผ้าได้

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแรงลมในขณะนั้น ถ้าลมแรงก็ยิ่งทำให้ละอองฝอยกระจายได้ไกล ดังนั้นให้พยายามวิ่งหรือปั่นจักรยานตามลม อย่าทวนลมเพื่อลดโอกาสได้รับละอองฝอยจากคนข้างหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://bit.ly/2wvksmG

สามารถติดตามสาระความรู้ และมาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลเวชธานีได้ที่ https://bit.ly/2U4v30Y

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (6 )
  • Your Rating