1. เมื่อไอ / จาม
2. ถ้าใส่หน้ากากอนามัยให้ไอ/จามในหน้ากาก หากมีน้ำลายหรืออื่นๆ ให้ทิ้งหน้ากากทันที
3. กรณีไม่ได้ใส่หน้ากากให้ไอ/จามใส่ต้นแขนต้นเอง ไม่ใช้มือปิดป้องการไอ/จาม
1. การถอดหน้ากากอนามัย
2. ให้ดึงที่สายคล้องหู
3. ไม่จับ/สัมผัสหน้ากากด้านหน้า1. เปิด – ปิดก๊อกน้ำล้างมือ
2. ให้ใช้แขนในการเปิดปิด ก๊อกน้ำ หรือใช้ทิชชูจับแทน สัมผัสโดยตรง
3. ไม่จับหัวก๊อกน้ำ เปิด หรือ ปิดโดยตรง
1. การขึ้น – ลง บันไดเลื่อน ลิฟต์ หรือในที่สาธารณะ
2. พยายามไม่จับ หรือสัมผัส เช่น ราวบันไดเลื่อน
3. เวลาขึ้นให้เอามือชิดลำตัวเอามือล้วง กระเป๋า หรือกอดอก ถ้าจำเป็นหรือเผลอสัมผัสให้รีบไปล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่
1. การเปิดประตู
2. ใช้แขนดัน หรือ หันหลังดันแทน
3. พยายามอย่าใช้มือสัมผัส1. การใช้ลิฟต์ หรือ ปุ่มต่างๆ
2. ให้ใช้ข้อศอก หรือสิ่งของอื่นๆ กดแทนและเมื่อเข้าไปในลิฟต์ก็พยายามอย่าสัมผัสอะไรในลิฟต์ในยืนเก็บมือเฉยๆ
3. อย่าใช้นิ้วกดปุ่มโดยตรง

เพียงเท่านี้เราก็น่าจะป้องกันตัวเองจาก # covid-19 ได้แล้ว

  • Readers Rating
  • Rated 4.4 stars
    4.4 / 5 (7 )
  • Your Rating