• มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ร่วมกับมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวก (เหนื่อยหอบ / หายใจลำบาก)
 • เดินทางมาจากหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มาจาก ประเทศกลุ่มเสี่ยง จีน ,ฮ่องกง ,มาเก๊า ,ไต้หวัน , เกาหลีใต้ , อิตาลี , อิหร่าน, ฝรั่งเศส , สเปน , อเมริกา , สวิสเซอร์แลนด์นอร์เวย์ , ญี่ปุ่น , เดนมาร์ก , เนเธอร์แลนด์,สวีเดน , อังกฤษ และเยอรมนี ภายใน 14 วันก่อนเริ่มป่วย หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19

ทางโรงพยาบาลเตรียมมาตรการป้องกันแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ดังนี้

 1. กำหนดการเข้า – ออก ภายในโรงพยาบาล 2 ประตู คือ บริเวณด้านหน้าชั้น G (ทางเข้าแผนกฉุกเฉิน) และ ทางเข้าด้านหลัง (ทางเข้าแผนกกายภาพ) เพื่อให้ทุกท่านผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย และซักประวัติ เบื้องต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
 2. เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ทางโรงพยาบาลได้จัดตั้ง Acute Respiratory Infection Clinic บริการลูกค้าอยู่ 2 จุด คือประตูทางเข้าด้านหน้าโรงพยาบาล และ ทางเข้าด้านหลัง (แผนกกายภาพ) สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป รวมถึงผู้ที่ปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะเป็นส่วนที่แยกออกจากการให้บริการลูกค้าอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ
 3. กรณีที่ผู้ป่วยต้องสงสัยหรือต้องการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ทางโรงพยาบาลได้จัดสถานที่ตรวจแยกออกจากตัวอาคารโรงพยาบาล ซึ่งจุดคัดกรองและตรวจหาเชื้อดังกล่าว จะเป็นพื้นที่เฉพาะและมีการติดตั้งระบบควบคุมการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรฐาน
 4. จัดลิฟท์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยแยกออกจากลิฟท์ของผู้ป่วยปกติ
 5. จัดห้องแรงดันลบ (Negative pressure room) สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 6. มีการทำความสะอาดลิฟท์และสิ่งสัมผัสอื่นๆที่มีการใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
 7. ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อดังกล่าว จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานสากล
 8. มีการซักซ้อมแผนการรับ – ส่งผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยหรือติดเชื้อ
 9. มีการติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคดังกล่าวภายในโรงพยาบาล

#ข้อควรปฎิบัติของผู้ใช้บริการ ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มาจากเดินทางมาจากหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มาจาก ประเทศกลุ่มเสี่ยงภายใน 14 วันก่อนเริ่มป่วย หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19

 • มีอาการต้องสงสัย ได้แก่ มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ร่วมกับมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวก
 • ให้ท่านรีบมาโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาทันที (แนะนำให้ท่านป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ)

⭕️ สำหรับผู้ที่มีประวัติกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แล้วไม่ได้มีอาการต้องสงสัย

 • แนะนำให้ท่านแยกสังเกตอาการตนเองที่บ้านจนครบ 14 วัน
 • สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งยารักษาให้กับท่านถึงบ้าน
 • สำหรับที่ท่านที่มีนัดหมายกับทางโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะมีการซักประวัติเพิ่มเติม ตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (3 )
 • Your Rating