โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุมสายหยุดชั้น 8 โรงพยาบาลเวชธานี โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

#มาตรการป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อไวรัส COVID-19 คัดกรองตนเองก่อนบริจาคเลือด

  • ผู้ที่อาศัยหรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตทันที
  • ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 งดบริจาคโลหิต 4 เดือน
  • ผู้ที่ได้รับวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อและหายป่วย งดบริจาค 4 สัปดาห์
  • ภายหลังบริจาคโลหิตหากผู้รับบริจาคได้รับวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ให้แจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตทันที
  • ผู้รับบริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง โดยให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง

*ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating