บทความสุขภาพ

ป้องกันแค่ไหน ถ้ายังสัมผัส ก็เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

Share:

จุดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส เยื่อบุบริเวณใบหน้า ไม่ว่าจะเป็น

  • เยื่อบุตา
  • เยื่อบุจมูก
  • เยื่อบุริมฝีปาก

ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถรับเชื้อโรคได้ เช่น หากเราไปสัมผัสลูกบิดประตู พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส ไอ จาม รดใส่ไว้ที่พื้นผิวนั้น ๆ แล้วนำมือมาขยี้ดวงตา เชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุตาและสามารถติดเชื้อได้ ซึ่งไม่ใช่แค่ไวรัสโคโรน่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาการป่วยจากไข้หวัดใหญ่หรือไวรัสอื่น ๆ ที่ระบาดผ่านทางเดินหายใจก็สามารถติดเชื้อผ่านทางเยื่อบุเหล่านี้ได้เช่นกันหากสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรค หรือแม้กระทั่งการที่เราใช้มือถอดหน้ากากอนามัยที่มีละอองของเชื้อโรคอยู่ผิวนอกของหน้ากาก อาจทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนมาที่มือ หากไม่ล้างมือให้สะอาดก็สามารถนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้เช่นกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (8 )
  • Your Rating