จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โรงพยาบาลเวชธานี จึงได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 และข้อควรปฎิบัติของผู้ใช้บริการที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มาจาก ประเทศกลุ่มเสี่ยง จีน ,ฮ่องกง , มาเก๊า ,ไต้หวัน , สิงคโปร์ , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , อิตาลี , อิหร่าน , ฝรั่งเศส และ เยอรมนี ภายใน 14 วันก่อนเริ่มป่วย หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19

 • มีอาการต้องสงสัย ได้แก่ มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ร่วมกับมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวก
 • ให้ท่านรีบมาโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาทันที (แนะนำให้ท่านป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ)

⭕ สำหรับผู้ที่มีประวัติกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แล้วไม่ได้มีอาการต้องสงสัย

 • แนะนำให้ท่านแยกสังเกตอาการตนเองที่บ้านจนครบ 14 วัน
 • สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งยารักษาให้กับท่านถึงบ้าน
 • สำหรับที่ท่านที่มีนัดหมายกับทางโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะมีการซักประวัติเพิ่มเติม ตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

⭕️ ทางโรงพยาบาลเตรียมมาตรการป้องกันแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ดังนี้

1. กำหนดการเข้า – ออก ภายในโรงพยาบาล 2 ประตู คือ บริเวณด้านหน้าชั้น G (ทางเข้าแผนกฉุกเฉิน) และ ทางเข้าด้านหลัง (ทางเข้าแผนกกายภาพ) เพื่อให้ทุกท่านผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

 • หากผู้ใช้บริการจอดรถบริเวณชั้น B อาคาร 1 กรุณาใช้ทางเข้าด้านหน้าชั้น G (หน้าแผนกฉุกเฉิน)
 • หากผู้ใช้บริการจอดรถบริเวณชั้น 2 , ชั้น 3 , ชั้น 4 และ ชั้น 5 กรุณากดลิฟท์มายังชั้น G เพื่อเข้าโรงพยาบาลทางประตูด้านหลัง

2. เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ทางโรงพยาบาลได้จัดตั้ง Acute Respiratory Infection Clinic สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ
3. จัดลิฟท์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยแยกออกจากลิฟท์ของผู้ป่วยปกติ
4. จัดห้องแรงดันลบ (Nagative pressure room) สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
5. มีการทำความสะอาดลิฟท์และสิ่งสัมผัสอื่นๆที่มีการใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
6. ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อดังกล่าว จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานสากล
7. มีการซักซ้อมแผนการรับ – ส่งผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยหรือติดเชื้อ
8. มีการติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคดังกล่าวภายในโรงพยาบาล

 • Readers Rating
 • Rated 4.4 stars
  4.4 / 5 (7 )
 • Your Rating