1. เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท
 2. ล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานก่อนใช้เสมอ
 3. งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและแยกของใช้ส่วนตัว
 4. ยืนห่างจากผู้อื่นมากกว่า 2 เมตร
 5. หากต้องออกจากบ้านไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ
 6. วัดอุณหภูมิร่างกายและจดบันทึกทุกวัน หากมีเข้าข่ายแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
 7. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 8. แยกขยะติดเชื้อ (กระดาษทิชชู่ , หน้ากากอนามัย)
 9. ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้าง ลดการฟุ้งกระจายของไวรัส
 10. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือ เจลล้างมือทันที

** ข้อ 6 อ้างอิงจาก
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=12276

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (7 )
 • Your Rating