UPDATE !
การคัดกรอง ล่าสุด เตรียมรับมือไวรัส COVID-19

โดยผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ได้แก่ผู้ป่วยดังต่อไปนี้

 • มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ร่วมกับมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวก (เหนื่อยหอบ/หายใจลำบาก)
 • เดินทางมาจากหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มาจาก #จีน#ฮ่องกง#มาเก๊า#ไต้หวัน#สิงคโปร์#ญี่ปุ่น#เกาหลีใต้#อิตาลี#อิหร่าน ภายใน 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19

️สำหรับผู้ป่วยต้องสงสัย ทางโรงพยาบาลเวชธานีเตรียมการรับมือดังนี้

 1. จัดลิฟต์สำหรับผู้ป่วยต้องสงสัย แยกออกจากลิฟต์ของผู้ป่วยปกติ
 2. จัดห้องแรงดันลบ (Nagative pressure room) สำหรับผู้ป่วยที่ต้องสงสัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 3. มีการทำความสะอาดลิฟต์และสิ่งสัมผัสอื่นๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
 4. ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อดังกล่าว จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานสากล
 5. มีการซักซ้อมแผนการรับ – ส่ง ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือติดเชื้อ
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (5 )
 • Your Rating