หาหากท่านเข้าเกณฑ์สงสัยดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

 • มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ร่วมกับมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวก (เหนื่อยหอบ / หายใจลำบาก)
 • เดินทางมาจากหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ภายใน 14 วันก่อนเริ่มป่วย หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19

ทางโรงพยาบาลเตรียมมาตรการป้องกันแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 ดังนี้

 1. กำหนดการเข้า – ออก ภายในโรงพยาบาล 1 ประตู คือ บริเวณด้านหน้า ชั้น G (ทางเข้าหน้าแผนกฉุกเฉิน) เท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านผ่านการตรวจเบื้องต้นจากเครื่องเทอร์โมสแกนสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
  • หากผู้ใช้บริการจอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน อาคาร 1 กรุณาใช้ทางเข้าด้านหน้าชั้น G (หน้าแผนกฉุกเฉิน)
  • หากผู้ใช้บริการจอดรถบริเวณชั้น 2 , ชั้น 3 และ ชั้น 4 ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมรถกอล์ฟไว้บริการทุกท่าน เพื่อนำท่านมาส่งด้านหน้าทางเข้าแผนกฉุกเฉิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของท่าน
 2. เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ทางโรงพยาบาลได้จัดตั้ง Acute Respiratory Infection Clinic สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ
 3. จัดลิฟท์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยแยกออกจากลิฟท์ของผู้ป่วยปกติ
 4. จัดห้องแรงดันลบ (Nagative pressure room) สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 5. มีการทำความสะอาดลิฟท์และสิ่งสัมผัสอื่น ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
 6. ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อดังกล่าว จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานสากล
 7. มีการซักซ้อมแผนการรับ – ส่งผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยหรือติดเชื้อ
 8. มีการติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคดังกล่าวภายในโรงพยาบาล
 • Readers Rating
 • Rated 4.4 stars
  4.4 / 5 (6 )
 • Your Rating