เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

จากข่าวการระบาดของ โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสในเมืองอู่ฮั่น(Wuhan)ประเทศจีน ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุของโรค แต่เบื้องต้นพบว่าไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัสหรือโรคทางเดินหายใจทั่วไป

กรมควบคุมโรคได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยคัดกรองอาการไข้และอาการทางเดินหายใจในผู้เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นเข้ามาประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต

หากพบว่าท่านหรือคนใกล้ตัว มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และเหนื่อยหอบ ร่วมกับมีประวัติเดินทางมาจาก เมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน ภายใน 14 วัน โปรดแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทันที

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (5 )
  • Your Rating