วันนี้ (13 ธ.ค.62) โรงพยาบาลเวชธานี จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน พ.ศ. 2555

  • Readers Rating
  • Rated 3.5 stars
    3.5 / 5 (2 )
  • Your Rating