“ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการเข้าพบคุณหมอในครั้งนี้ ทำให้พ่อแม่ได้รับความรู้ และ วิธีการต่างๆที่จะนำไปปรับใช้กับลูก ได้รับรู้วิธีคิดของลูกที่ถ่ายทอดให้กับคนอื่น ได้รู้และหาแนวทางในการเรียนที่เหมาะสมกับลูกต่อไป “

แบ่งปันประสบการณ์จากคุณแม่ ที่มาปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อย กับกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรม ณ ศูนย์ #กุมารเวชกรรม #SuperKidsCenter ‪ …ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ ‪#โรงพยาบาลเวชธานี


💻 Website : https://www.vejthani.com/
📞 Call Center : 02-734-0000

  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (5 )
  • Your Rating