โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ เอไอเอ มอบโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกค้า AIA Vitality ( ผู้มารับการตรวจชำระเงินสด)

โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ เอไอเอ มอบโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกค้า AIA Vitality ( ผู้มารับการตรวจชำระเงินสด)

(Last Updated On: September 11, 2019)

AIA Vitality

รายการตรวจสุขภาพ กลุ่ม Vitality V1V2V3V4
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination) 
ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง(Weight&Height Measurement)
วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร (Blood Pressure & Pulse Rate Measurement)
ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis) 
ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาล (FBS)
ตรวจระดับไขมันในเลือด :โคเลสเตอรอล(Cholesterol)
                                  ไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride)
                                   ไขมันหนาแน่นสูง (HDL)
ตรวจการทำงานของตับ(เอนไซม์ของตับ  SGOT, SGPT, Alk. Phosphatase)
ตรวจการทำงานของไต( BUN, Creatinine)
ตรวจกรดยูริก (Uric acid)
เอ็กซเรย์ปอด ( Chest X-ray ) 
ตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts) 
ตรวจภายในสตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV & Thin Prep) 
ตรวจฟัน, ขัดฟัน, ขูดหินปูน (อายุ12 ปีขึ้นไป ) 
คูปองบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า
สรุป/แจ้งผลการตรวจโดยแพทย์
ราคารวม เหมาจ่าย   2,500    2,500    2,000    1,700

 

รายการตรวจเพิ่มจากโปรแกรมหลักราคาสมาชิก
เอ็กซเรย์ปอด ( Chest X-ray )330
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( Electrocardiogram )300
การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( PSA )990
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ( Ultrasound Upper Abdomen )1500
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ( Ultrasound Lower Abdomen )1500
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง ( Ultrasound Whole  Abdomen )2500
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบออกกำลังกาย ( Exercise Stress Test : EST )3000
การตรวจหาเลือดในอุจจาระ ( FOBT )135

สรุปรายการตรวจ

V1 ตรวจสุขภาพตามรายการมาตราฐาน

V2 ตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม

V3 ตรวจภายในสตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก

V4 ตรวจฟัน ขัดฟัน และขูดหินปูน

หมายเหตุ

 1. ผู้รับบริการตรวจแสดงบัตรสมาชิก AIA Vitality หรือบัตร AIA และชำระค่าตรวจ
 2. โปรแกรม V1-V4 รวมค่าแพทย์อ่านผลและสรุปผลการตรวจทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ
 3. ราคานี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2562- 31 สิงหาคม 2563
 4. ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายล่วงหน้าที่ โทร. 0-2734-0000 ต่อ 1111,3605
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Talk to Doctor (Eng)

 • Information

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Consultation Details

  Please add as many details possible about your medical condition and past medical history, this will help our physicians giving you a more precise and accurate evaluation.
 • The file size can not exceed 5 MB. (Lassen specific files .zip, .pdf, .rar .jpg .jpeg .gif .png only).
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vejthani Hospital