งานประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 – INNOVATIVE CARE 21-22 พฤศจิกายน 2562

ประชุมวิชาการ

งานประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 – INNOVATIVE CARE 21-22 พฤศจิกายน 2562

(Last Updated On: September 18, 2019)

โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการแพทย์หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ จึงขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้ารว่มงานสัมมนาวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“INNOVATIVE CARE”

21 – 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสายหยุด ชั้น 8 (อาคาร 2 ) โรงพยาบาลเวชธานี

ประชุมวิชาการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม โดยการสแกน QR Code นี้ *จำนวนจำกัดเพียง 150 ท่าน
(QRCode)

ประชุมวิชาการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ @Vejthani โดยกรอกชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Vejthani Hospital