ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค

Share:

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค หรือ Clinical Care Program Certification (CCPC) ด้านการรักษา “ภาวะมีบุตรยาก” จาก Joint Commission International (JCI) ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลด้วยโปรแกรมที่มีมาตรฐานสากล จาก ทีมสหสาขาวิชาชีพ

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating
บทความที่เกี่ยวข้อง