โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค

(Last Updated On: August 24, 2019)

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค หรือ Clinical Care Program Certification (CCPC) ด้านการรักษา “ภาวะมีบุตรยาก” จาก Joint Commission International (JCI) ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลด้วยโปรแกรมที่มีมาตรฐานสากล จาก ทีมสหสาขาวิชาชีพ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Vejthani Hospital