ภาพบรรยากาศห้องพักผู้ป่วย

ภาพบรรยากาศห้องพักผู้ป่วย

(Last Updated On: July 13, 2019)

PREMIUM WARD-SUITE

(ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD)

 

 

PREMIUM WARD-PANORAMA

(ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD)


ดูรายละเอียดภาพบรรยากาศห้องพักเพิ่มเติม ได้ที่ : https://www.vejthani.com/th/rooms-and-hotels/patient-room/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Vejthani Hospital