โปรแกรมตรวจ สุขภาพสำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจ สุขภาพสำหรับเด็ก

(Last Updated On: June 25, 2019)

สุขภาพสำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจ สุขภาพสำหรับเด็ก

Examination Listโปรแกรม 1โปรแกรม 2
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination by Pediatricians
การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ Laboratory Examination
ตรวจหาหมู่เลือด Blood Group ABO
ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (FBS: Fasting Blood Sugar)
การตรวจหาไขมันในเลือด Lipid Profile
คลอเลสเตอรอล Cholesterol
ภาวะไตรภลีเชอไรด์ในเลือด Triglyceride
คลอเลสเตอรอลชนิดดี HDL-Cholesterol
คลอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL-Cholesterol
การตรวจการทำงานของไต Kidney Function Test
การตรวจการทำงานของตับและไต Blood Urea Nitrogen
ตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของไต Creatinine
การเจาะหาระดับเกลือแร่ในเลือด Electrolytes (60 mins)
การตรวจปัสสาวะ Urine Examination
การวัดระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ Micro albumin Urine (MAU)
ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test
TP,AIb,Glob,TB,DB,AST,ALT,ALP,GGT
การตรวจสภาวะการทำงานของไทรอยด์

Free Thyroxine (FT4), Triiodothyronine Free (FT3),

Thyroid Stimulating Hormone (TSH)

การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย
Hemoglobin typing rule out alpha-Thalassemia (5 days)
การตรวจไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis Examination
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B surface Antigen ( HBs Ag )
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Core Antibody Total (HBc IgG-IgM )
ตรวจภาพรังสีปอด Chest X-ray
ราคาปกติ ( Actual Price )9,00015,100
ราคาแพ็กเกจ ( Package Price in Thai Baht )4,2006,900

 

เงื่อนไข

  1.  ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการพยาบาลแล้ว
  2. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  3. เด็กที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ควรตรวจโปรแกรมที่ 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center)

ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 3310,3312,3319

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Talk to Doctor (Eng)

  • Information

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Consultation Details

    Please add as many details possible about your medical condition and past medical history, this will help our physicians giving you a more precise and accurate evaluation.
  • The file size can not exceed 5 MB. (Lassen specific files .zip, .pdf, .rar .jpg .jpeg .gif .png only).
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vejthani Hospital