เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

ตามที่มีประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเรียกเก็บคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูงชื่อการค้า LANZAAR ของบริษัทเบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัดหลังพบสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาลอซาร์แทน (Losartan) นั้น

โรงพยาบาลเวชธานีขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ที่เรานำจ่ายให้กับผู้ป่วยนั้น เป็นยาชื่อการค้า COZAAR และ FORTZAAR ซึ่งเป็นตัวยาลอซาร์แทนในตำรับอื่น ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งแต่อย่างใด ท่านจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้ยาจากโรงพยาบาลเวชธานี

ขอบคุณที่ไว้วางใจ โรงพยาบาลเวชธานี

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating