กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

(Last Updated On: January 10, 2019)

วันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


ขอเชิญน้องๆหนูๆร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติใน วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ Super Kid’s Center ชั้น 3 อาคาร 1 พบกับ กิจกรรม บิดลูกโป่งตามจินตนาการ จากพี่โบโซ่ และรับของที่ระลึกภายในงาน

 

Vejthani Hospital  เวชธานี
Show PC ViewShow Mobile View