โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

(Last Updated On: December 9, 2018)

โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา


โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยการมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายแก่นักเรียนและนักกีฬา ในงานกีฬาสีของโรงเรียน โดยคุณสิริกานต์ เพี้ยนภักตร์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นตัวแทนรับมอบ

 

Vejthani Hospital  เวชธานี