ตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็ง

ตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็ง

(Last Updated On: October 30, 2018)

ตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็ง

แสดงบัตรประกัน หรือ ภาพประชาสัมพันธ์นี้รับส่วนลดมากกว่า 50%

เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็ง ในราคาแพ็คเกจละ 8,500 บาท (จากปกติ 18,500 บาท)

ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000ต่อ 1111,1180

เงื่อนไข

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดการตรวจ ชาย หญิง
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ PE
2. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ UA
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
7. ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี HDL
8. ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี LDL
9. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
10. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
11. ตรวจการทำงานของไต BUN
12. ตรวจการทำงานของไต  Creatinine plus eGFR
13. ตรวจหาระดับยูริคในเลือด Uric Acid
14. ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D total
15. ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
16. ตรวจระดับเกลี่อแร่ในเลือด Phosphorus
17. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP –           
18. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA 19-9
19. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
20. ตรวจพังผืดที่ตับ Fibroscan
21. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม DigtalMamogram + US  
22. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep  
23. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง US Whole Abdomen
24. เอ็กซเรย์ทรวงอกเพือดูการทำงานของปอด CHEST X-RAY
25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
26. ของสมนาคุณ 1 ชิ้น
27. คูปองบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 1 ใบ
28. สมุดรายงานผล 1 เล่ม
ราคาปกติ 17,870 18,500
ราคาแพ็คเกจ 8,500 8,500

 

Talk to Doctor (Eng)

  • Information

  • Consultation Details

    Please add as many details possible about your medical condition and past medical history, this will help our physicians giving you a more precise and accurate evaluation.
  • The file size can not exceed 5 MB. (Lassen specific files .zip, .pdf, .rar .jpg .jpeg .gif .png only).
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vejthani Hospital  เวชธานี