โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

(Last Updated On: October 30, 2018)

 

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

รายการตรวจ ชาย หญิง
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ X X
2.ตรวจหาหมู่เลือด X X
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด X X
4.ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย X X
5.ตรวจหาเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง X X
6.ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส X X
7.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี X X
8.ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี X X
9.ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน   X
10.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี X X
ราคาเดี่ยว 3,500 4,500
ราคาโปรแกรม (คู่) 6,300

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หมายเหตุ

1.ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

2.ราคานี้เฉพาะคนไทย เท่านั้น

3.ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าการพยาบาลแล้ว

4.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (3 )
 • Your Rating


Talk to Doctor (Eng)

 • Information

 • Consultation Details

  Please add as many details possible about your medical condition and past medical history, this will help our physicians giving you a more precise and accurate evaluation.
 • The file size can not exceed 5 MB. (Lassen specific files .zip, .pdf, .rar .jpg .jpeg .gif .png only).
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vejthani Hospital เวชธานี