บริการให้คำปรึกษา เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น สมาธิสั้น, ออทิสติก, มีปัญหาการเรียน, ปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม, พูดช้า, เก็บตัว, ซน เป็นต้นทดสอบพัฒนาการเด็กแต่ละวัยตรวจวัด IQ/EQ และกระตุ้น พัฒนาการ ให้เหมาะสมตามวัยโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Super Kid’s Center ชั้น 3

โทร. 0 2734 0000 ต่อ 3310, 3312, 3319

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating