Vejthani VIP CARD

Vejthani VIP CARD

(Last Updated On: January 24, 2018)

Vejthani VIP CARD
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก เวชธานี วีไอพีการ์ด
ส่วนลด 10 % สำหรับค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน (ไม่รวมค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการห้องพัก)
** รับสิทธิ์ส่วนลดเมื่อมา admit ครั้งต่อไปหลังจากสมัคร **
ส่วนลด 10 % สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าแพทย์, เครื่องมือพิเศษ, Lab พิเศษ, ยาพิเศษ, และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
** (เฉพาะผู้ป่วยใน รับสิทธิ์ส่วนลดเมื่อมา admit ครั้งต่อไป หลังจากสมัคร)**
ส่วนลด 20 % สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
ส่วนลด 30 % สำหรับใช้บริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากร้านค้าเข้าร่วมในโครงการฯ
สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกฯ กับโรงพยาบาล
รับวารสาร 37 องศา ทุก 3 เดือน ตลอดอายุสมาชิก
การสมัครสมาชิก
ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกครั้งแรก ราคา 400 บาท (บัตรมีอายุ 2 ปี)
ค่าธรรมเนียม ต่ออายุสมาชิก (ทุก 2 ปี) 200 บาท
ค่าธรรมเนียม บัตรหาย-เปลี่ยนบัตรใหม่ (ทุก 2 ปี) 100 บาท
หมายเหตุ
โรงพยาบาลเวชธานี มีความยินดีเพิ่มอำนาจการใช้สิทธิประโยชน์ของบัตร Vejthani VIP Card โดยสมาชิก หรือคนในครอบครัวหรือผู้ที่แสดงบัตรฯ สามารถรับสิทธิประโยชน์จากบัตรได้
การขอใช้ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ เพียงแสดงบัตรฯ แก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง พร้อมแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ ก็สามารถรับสิทธิประโยชน์จากบัตรได้เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกของเวชธานีด้วยเช่นกัน

สิทธิพิเศษ จากร้านค้าเข้าร่วมในโครงการฯ (วันนี้ – 31 ธันวาคม 2556)
ส่วนลด 15% (เฉพาะเครื่องดื่ม)
platinum coffee & juicy : ชั้น 2

ส่วนลด 5 บาท (เฉพาะเครื่องดื่ม)
ดิโอโร่ (D’Oro) : ชั้น G รพ.เวชธานี

ส่วนลด 5% (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่นพิเศษ)
Skindoctors : ชั้น G รพ.เวชธานี

ส่วนลด 15% (อาหารและเครื่องดื่ม)
HEALTH & CUISINE : ชั้น G รพ.เวชธานี

สมัครสมาชิกนายอินทร์ 99 บาท (ปกติ 250 บาท)
ร้านนายอินทร์ : ชั้น G รพ.เวชธานี

Vejthani Hospital  เวชธานี