วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสายหยุดชั้น 8 โรงพยาบาลเวชธานี

สำรองที่นั่งได้ที่ : Call Center 0-2734-0000

หรือ ศูนย์สุขภาพสตรี ต่อ 3200 , 3204