จัดโดย ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
ณ ห้องประชุมสายหยุด ชั้น 8 อาคาร 2 โรงพยาบาล เวชธานี
เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 12. 00 น.
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึก
09.00 – 09.45 การบรรยายหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ” โดย
โดย นายแพทย์ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เชี่ยวชาญ
ด้านการ สวนหลอดเลือดหัวใจทางข้อมือ
09.45 – 10.30 การบรรยายหัวข้อเรื่อง “ดูแลหัวใจอย่างไรให้แข็งแรง” โดย
นายแพทย์ เทิดศักดิ์ เชิดชู อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
09.45 – 10.30 การบรรยายหัวข้อเรื่อง “ดูแลหัวใจอย่างไรให้แข็งแรง”
10.30 – 10.45 รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.30 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสุขภาพหัวใจ
ฐานที่ 1 : หัวใจคุณแข็งแรงแค่ไหน
ฐานที่ 2 : รับประทานอาหารอย่างไรให้หัวใจแข็งแรง
ฐานที่ 3 : อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ฐานที่ 4 : ออกกำลังกายอย่างไรให้หัวใจแข็งแรง
11.30 – 12.00 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านแรก


ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ โทร 087-8139990 และ 02-734-0000
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี