นพ.อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค และ พญ.ดวงกมล ทัศนพงศากุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในงาน The International Symposium on Cosmetic and Health Innovations CHI2010 ในวันที่ 1-2 พ.ย. 2553 ที่ BITEC บางนา งานที่เป็นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและความงามสมัยใหม่ โดยเมื่อวานนี้(1 พ.ย.53) นพ.อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค บรรยายเรื่อง Anti -aging และ พญ.ดวงกมล ทัศนพงศากุล บรรยายเรื่อง Aesthetics Cosmetic